ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน

 

Pregnant-women

วัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเด็กไปสู่หนุ่มสาว เป็นวัยที่กำลังคึกคะนองอยากรู้อยากลอง จนบางครั้งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งปัญหาที่พบกันบ่อยเหลือเกินในสังคมก็ได้แก่ ปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ซึ่งแน่ละปัญหาที่เกิดก็มาจากตัวเด็กเอง แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น วันนี้เรามาสรุปสาเหตุเหล่านี้กัน

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่อมเกลาเขาให้เป็นไปในทิศทางใด เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่แตกแยกทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันเสมอ เขาก็จะเห็นว่าความรุนแรงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ เมื่อเติบโตมาก็จะกระทำตามอย่างบ้าง บางรายนั้นก็โดนลูกหลงถูกใช้ความรุนแรงมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เขาต้องการปลดปล่อยสิ่งที่เขาถูกกระทำมาตลอดกับคนอื่น สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ตามมาทั้งพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบหาเรื่องชกต่อยกับผู้อื่น บางรายเมื่อมีเรื่องราวกระทบกระทั่งไม่พอใจก็ฆ่ากันทิ้งเหมือนชีวิตคนมีค่าแค่ผักปลา หรือเกิดมาในสภาวะสังคมที่มีแต่คนกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดเขาก็จะกระทำตาม เป็นต้น

การเลี้ยงดู

เด็กก็เหมือนผ้าขาว หากเราใส่สิ่งใดไปให้เขาก็จะจดจำและรับสิ่งนั้น บางรายถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจชนิดที่ว่าทำอะไรไม่เคยผิดเลย เด็กเหล่านี้จะโตขึ้นมาด้วยความไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ดังคำกล่าวที่ว่า พ่อแม่รังแกฉัน กับครอบครัวอีกประเภทหนึ่งที่เลี้ยงลูกโดยไม่ใส่ใจเลย ปล่อยตามมีตามเกิด แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรผิดอะไรถูก เมื่อเขามีปัญหาเขาจะหันหน้าไปพึ่งพาหรือปรึกษาใครได้ ยิ่งปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วก่อให้เกิดปัญหาท้องโดยที่ไม่พร้อมขึ้นมา บางรายก็หาทางออกโดยปรึกษาเพื่อนแล้วพากันไปทำแท้งเถื่อนทำให้ตกเลือดถึงแก่ชีวิตก็มีให้เห็นในสื่อต่าง ๆ มาหลายรายแล้ว ดังนั้น พ่อแม่ควรสนใจและเอาใจใส่ลูก ยิ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยิ่งจำเป็นต้องเข้าใจเขาให้มาก ๆ อย่าเอาแต่ดุด่าว่ากล่าว เพราะลูกจะไม่กล้ามาปรึกษาคุณอีกเลยเมื่อมีปัญหา ให้ค่อยพูดค่อยจาค่อยสอนเขาหาทางออกให้ ให้เขาเห็นว่า คนที่เขาพึ่งพาได้และไว้วางใจที่สุดก็คือพ่อแม่

Kids-play-games

การได้รับการศึกษา

ข้อนี้ ครูผู้สอนเป็นใจความหลักสำคัญ คนเป็นครูนอกจากจะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ก็ยังควรประกอบไปด้วยเมตตาและจริยธรรมอันดีงามเป็นต้นแบบให้กับเขาเหล่านั้นด้วย อย่าลืมว่านอกจากบ้านแล้ว เด็กก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลานาน ครูต้องคอยสอดส่องดูแลและหมั่นสอนสั่งศีลธรรมให้กับเด็กนักเรียนอยู่เสมอ บางรายที่พบคือสอนอย่างเดียวแล้วเอาเวลาไปสอนพิเศษเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าโดยไม่ได้ทุ่มเทให้เด็กอย่างเต็มที่ในเวลาเรียน

พฤติกรรมเลียนแบบ

ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอทั้งโทรทัศน์และทางอินเตอร์เน็ตเข้าหาได้ง่ายมาก ๆ เมื่อเด็กได้ดูก็จะเกิดการทำตาม ในละครมันจบแบบสวยหรู ชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น อีกทั้งการรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนฝูงวัยรุ่นด้วยกันอาจเกิดการชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติด การยกพวกตีกัน การข่มขืน การดื่มสุราจนขาดสติ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลอันเลวร้ายตามมาทั้งสิ้น

ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นเป็นยาชั้นยอดที่จะทำให้เด็ก ๆ โตขึ้นไปอย่างมีศักยภาพ เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เมื่อเกิดปัญหาแล้วอย่ามัวแต่โทษตัวเด็ก ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ควรจะหันมาดูแลลูกหลานรอบข้างให้มากขึ้นก่อนที่อะไร ๆ จะสายเกินไป