อยู่กับวัยรุ่นด้วยความเข้าใจ

teens

 

วัยรุ่น เป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคนเรา และเป็นวัยที่สิ่งต่างๆรอบตัวเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สังคม เพื่อน เข้ามากระทบได้ทั้งนั้น เพราะวัยรุ่นจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง การตัดสินใจต่างๆ อาจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดอย่างรอบคอบ ดังนั้นคนเป็นพ่อแม่ จึงค่อนข้างจะห่วงลูกในช่วงวัยรุ่นมากที่สุด จึงให้หลายครอบครัวอาจมีปัญหาระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ในวันนี้ผมจึงมีเรื่องราวดีๆ เพื่อให้พ่อแม่สามารถเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นนั่นเองครับ

teen_thai

  1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่วัยรุ่นจะมาสนใจเรื่องความสวยความงาม หรือในบางครั้งอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง และความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตนเองเป็นเรื่องธรรมดาครับ
  2. ติดเพื่อน เป็นเรื่องธรรมดา วัยรุ่นจะเป็นวัยที่เริ่มมีเพื่อนมากขึ้น จนในบางครั้งอาจจะอยู่คิดกับกลุ่มเพื่อนมาก ไปไหนมาไหนกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาและฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เพราะเขาจะคิดว่าเพื่อนเข้าใจมากกว่า ซึ่งตรงข้อนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องดูแลอยู่ห่างๆ เพื่อไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางไปมากเกินไป
  3. เรื่องแฟน เป็นเรื่องธรรมชาติ วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนมากขึ้น เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม ดังนั้นเรื่องแฟนจึงเป็นเรื่องธรรมชาติในวัยรุ่น พ่อแม่จึงควรจะต้องรับรู้ และคอยดูแลเมื่อมีปัญหา ให้ความรู้ระหว่างเรื่องเพศและเรื่องแฟน เราะอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้ และจะทำให้เสียอนาคตไปในที่สุด
  4. ช่องว่างระหว่างวัย ในบางครอบครัว พ่อแม่ และลูกมีความห่างของวัยค่อนข้างมาก (Generation Gap) ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจที่ตรงกัน พ่อแม่ก็อยากให้ลูกเป็นแบบตัวเอง ลูกก็อยากจะเป็นไปตามยุคตามสมัย ตามทางของตนเอง ในข้อนี้ควรจะเดินเข้าหากันคนละครึ่งทาง พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจยุคสมัยและธรรมชาติของวัยรุ่น ส่วนลูกที่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน และคำตักเตือนของพ่อแม่ด้วย
  5. thai_land_teens

เรื่องราที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของลุกๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพื่อให้สามารถอยู่กันภายในครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งตัวพ่อแม่และตัวลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น จึงจำเป็นจะต้องพูดคุยกันให้มากๆ มีการสื่อสารที่ดี มีปัญหาปรึกษาหารือกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แล้วพ่อแม่จะสามารถเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น ส่วนตัวลูกเองก็จะเข้าใจพ่อแม่และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเติบโดเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพนั่นเอง